Werkwijze

  • Home
  • Over de praktijk
  • Werkwijze

Hoe aan te melden?
Voor meer informatie, een vrijblijvende telefonische kennismaking of het maken van een afspraak voor een intakegesprek kan je mailen of het contactformulier invullen. Normaliter bel of mail ik je binnen 5 werkdagen terug.

Werkwijze
Na je aanmelding neem ik zo snel mogelijk contact met je op, in ieder geval binnen 5 werkdagen. We bespreken samen jouw aanmelding of plannen indien gewenst een vrijblijvende telefonische kennismaking.

Bij de kosteloze telefonische kennismaking kan je kort iets over je klachten of je hulpvraag vertellen, ik zal wat uitleggen over mijn werkwijze en de praktische zaken.

Het intakegesprek vindt in de praktijk plaats. In overleg kan het online (via beeldbelllen). Tijdens het intakegesprek stel ik je veel vragen. Over de klachten die je hebt, waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij wenst. Maar ook vraag ik naar jouw krachten. Na het intakegesprek maak ik een kort behandelplan, die we het gesprek erna samen zullen bespreken. Hierna kan de behandeling van start gaan. Ik werk over het algemeen kortdurend, binnen de basisGGZ hebben we een maximum van 10 tot 12 sessies. De sessies vinden in de regel ook plaats in de natuur. Bij extreme weersomstandigheden of in overleg kunnen sessies ook op de praktijk of online ingepland worden.

De interventies die worden toegepast, hangen af van de klachten of problemen waarvoor jij hulp zoekt. Ik maak onder andere gebruik van de onderstaande therapievormen. De behandelingen die ik bied zijn altijd op maat en in overleg met jou.

EMDR
Na een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis kunnen hevige klachten blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn herbelevingen, herinneringen die angst en spanning oproepen, schrikreacties of nachtmerries. Om deze klachten te verminderen kan EMDR een passende behandelmethode zijn. Door het terughalen van de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen wordt de herinnering aan de gebeurtenis op een andere manier opgeslagen, waardoor de emotionele lading minder wordt. Voor meer informatie over EMDR, kijk op www.emdr.nlAcceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT is een therapievorm die voortgekomen is uit de cognitieve gedragstherapie en waaronder ook mindfulness behoort. Het uitgangspunt is dat vechten tegen onvermijdelijke negatieve of ongewenste gevoelens en gedachten ten koste gaat van een waardevol leven. De therapie combineert acceptatie of aanvaarding van deze gevoelens en gedachten (acceptance) met gedragsverandering die nodig is om jezelf te verbinden aan je doelen en waarden in jouw leven (commitment).

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Buitentherapie
In de natuur kan reguliere behandeling plaatsvinden. EMDR, ACT en CGT kunnen ook buiten effectief ingezet worden. Daarnaast kan in de natuur goed gewerkt worden met lichaamsgerichte interventies, systemische coaching (opstellingen) en natuurlijk alle metaforen en symboliek die de natuur te bieden heeft.