Klachten en geschillen

  • Home
  • Over de praktijk
  • Klachten en geschillen

Klachten en geschillen
Een GZ-psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze regels staan in de Beroepscode voor psychologen. Ik hecht waarde aan professionele, efficiënte en klantvriendelijke zorg en streef ernaar jou te behandelen op een manier die aansluit bij jouw hulpvraag en verwachtingen. Ondanks dat, kan u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben. Mocht dit het geval zijn, dan hoor ik dat graag van je. Dit helpt mij de zorg te verbeteren en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Mogelijk kan in een gesprek jouw onvrede weggenomen worden en kunnen we samen tot een goede oplossing komen.
Ik ben lid van een beroepsvereniging (NVGzP) en ik hou me aan de opgestelde beroepscode. Ook ben ik aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling van de NVGzP.  Per 2023 zijn de NVGzP en het NIP samen gegaan en wordt de klachten en geschillen regeling door het NIP uitgevoerd.

2022
Wanneer je er met mij als psycholoog zelf niet uitkomt kan je je met een klacht richten tot klachtenfunctionaris Piet de Boer, werkzaam bij de NVGzP. Postadres: Kijfgracht 21, 2312 RX Leiden, telefoon: 06-81941801, e-mail: klachten@nvgzp.nl
Bij geschillen kan je je richten tot de geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van de NVGzP. 

2023
Wanneer je er met mij als psycholoog zelf niet uitkomt kan je je met een klacht richten tot het NIP via e-mail: nip@klachtencompany.nl
Een link naar een klachtenformulier volgt
Bij geschillen kan je je richten tot de geschillenregeling van het NIP.
klachten en geschillenregeling 2023