Tarieven en vergoedingen

  • Home
  • Over de praktijk
  • Tarieven en vergoedingen

Tarieven & vergoedingen

Ik voldoe aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen 60-100% van mijn behandeling vergoed krijgt. De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten.

Type zorgverzekering
De drie meest voorkomende typen zorgverzekeringen zijn een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis. Weet je niet meer welk type verzekering je hebt afgesloten? Je kunt dit op je polisblad zien of opvragen bij je zorgverzekeraar.
* Een budgetpolis biedt de laagste premie maar géén vrije zorgkeuze. Als je een budgetpolis hebt is er bij mijn praktijk geen vergoeding mogelijk.
* Een naturapolis biedt beperkte vrije zorgkeuze. Je krijgt met een naturapolis 50% tot ruim 70% van je behandeling vergoed.
* Een restitutiepolis biedt een ruimere vrije zorgkeuze. Met een restitutiepolis krijg je 70-100% van je behandeling vergoed.

Bij het vaststellen van mijn tarieven volg ik de wettelijke richtlijnen. In 2024 gelden er verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling en voor intercollegiaal overleg. Met diagnostiek bedoelen we: samen vaststellen wat er bij jou aan de hand is, en waar je last van hebt. Dat kan in een gesprek en met behulp van vragenlijsten. Behandeling zijn de gesprekken die we voeren of het inzetten van e-health. Intercollegiaal overleg betreft overleg met collega’s, bijvoorbeeld als jouw problematiek (al dan niet anoniem) met collega’s besproken wordt om de beste behandeling te kiezen of de voortgang te bespreken. Of als we na toestemming van jou overleggen met je huisarts, medisch specialist of andere GGZ instelling.

Ieder kalenderjaar wordt opnieuw je eigen risico aangesproken.
 

Tarieven 2024

  Diagnostiek Behandeling
5 minuten € 39,98 € 31,48
15 minuten € 66,88 € 56,19
30 minuten € 114,20 € 95,67
45 minuten € 159,70 € 135,89
60 minuten € 183,44 € 161,46
75 minuten € 223,48 € 198,72
90 minuten € 274,01 € 242,76
120 minuten € 380,13 € 346,41

 Intercollegiaal overleg 2024

kort € 25,05
lang € 76,35


Zelf betalen
Mocht je via de huisarts of specialist komen (met een verwijsbrief), maar kom je niet in aanmerking voor vergoeding vanuit je verzekering? Dan betaal je 131,82 euro per gesprek (45 minuten).
Wil je liever zelf betalen en heb je geen verwijsbrief van huisarts/ specialist? Dan is er sprake van coaching en betaal je 160 euro per uur (vrijgesteld van BTW)
Ditzelfde tarief geldt voor coaching voor particulieren (ook vrijgesteld van BTW).

Voorwaarden verzekering
Als je de zorgverzekeraar (een deel van de factuur) wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan 9 maanden oud zijn.
In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose waarvoor je wordt verwezen. De behandeling van sommige DSM-diagnosen (aanpassingsstoornis, levensfaseprobleem, relatieprobleem) wordt niet vergoed door de verzekeraar. Burnout / surmenage geldt verder niet als DSM-diagnose. Het is raadzaam de verwijsbrief hier van te voren op te controleren. 
Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Bij een zogenaamde selectief- of budgetpolis is het verstandig om je polisvoorwaarden nog eens extra goed na te lezen. Het kan namelijk zijn dat deze polissen extra voorwaarden stellen.

Te laat afgezegde afspraken of no show
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht*. Deze factuur kun je niet bij jouw zorgverzekering indienen. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken een tarief van 60 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zaterdag voor 10 uur te laten weten. Je kunt me mailen, bellen of een bericht op mijn voicemail achterlaten.