Vergoedingen en Tarieven

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Vergoedingen en Tarieven

Vergoedingen & Tarieven

Ik voldoe aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen 60-100% van mijn behandeling vergoed krijgt. De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten.

Type zorgverzekering
De drie meest voorkomende typen zorgverzekeringen zijn een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis. Weet je niet meer welk type verzekering je hebt afgesloten? Je kunt dit op je polisblad zien of opvragen bij je zorgverzekeraar.
* Een budgetpolis biedt de laagste premie maar géén vrije zorgkeuze. Als je een budgetpolis hebt is er bij mijn praktijk geen vergoeding mogelijk.
* Een naturapolis biedt beperkte vrije zorgkeuze. Je krijgt met een naturapolis 50% tot ruim 70% van je behandeling vergoed.
* Een restitutiepolis biedt een ruimere vrije zorgkeuze. Met een restitutiepolis krijg je 70-100% van je behandeling vergoed.

In 2021 geldt:

Eigen risico
Je zorgverzekeraar brengt, indien van toepassing, de kosten van het eigen risico bij je in rekening. Voor 2021 is dit bedrag € 385,-. Deze kosten zijn eenmalig. Als je deze kosten al hebt gemaakt bij een andere zorgverlener, hoef je deze niet opnieuw te betalen. Het eigen risico geldt alleen voor het jaar waarin de behandeling gestart is.
Verder is het nog goed te weten dat de zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen een onvolledig behandeltraject, een kort traject, een middel- of intensief traject. Voor deze trajecten gelden wettelijk vastgestelde maximumtarieven.

Tarieven 2021
Vrijblijvende kennismaking: gratis
* Onvolledig: 1 – 2 gesprekken, € 228,04
* Kort: 294 minuten (ongeveer 3 – 4 gesprekken), € 522,13
* Middel: 495 minuten (ongeveer 5 – 7 gesprekken), € 885,01
* Intensief: 750 minuten (ongeveer 8 – 11 gesprekken), € 1434,96

Het aantal gesprekken is een indicatie, aangezien de minuten ook gebruikt kunnen worden voor verslaglegging en -indien nodig- overleg met je huisarts of medisch specialist.
Als je na het intakegesprek toch niet start met een behandeling bij mij, dan geldt de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’.
Het totaal aantal behandelminuten bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd dat ik je heb gesproken. Directe tijd gaat ook over telefonische consulten of consulten via de mail. Indirecte tijd is de tijd die ik kwijt ben aan rapportage en overleg.

De kosten worden aan het eind van de behandeling aan jou gefactureerd. Jij kunt de factuur bij jouw zorgverzekeraar indienen. Wat je vergoed krijgt, hangt af van jouw zorgverzekeraar. Ik adviseer je van te voren op te vragen welk percentage van het maximale NZA tarief je vergoed krijgt.

In 2022 zijn er veranderingen en geldt:

Vanaf 2022 vergoeden zorgverzekeraars niet meer per traject, maar per sessie. Vanaf dan krijg je van mij een maandelijkse factuur die je in kunt dienen bij je zorgverzekeraar.

Bij het vaststellen van mijn tarieven volg ik de wettelijke richtlijnen. Vanaf 2022 gelden er verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling en voor intercollegiaal overleg. Met diagnostiek bedoelen we: samen vaststellen wat er bij jou aan de hand is, en waar je last van hebt. Dat kan in een gesprek en met behulp van vragenlijsten. Behandeling zijn de gesprekken die voeren of het inzetten van e-health. Intercollegiaal overleg betreft overleg met collega’s, bijvoorbeeld als jouw problematiek (al dan niet anoniem) met collega’s besproken wordt om de beste behandeling te kiezen of de voortgang te bespreken. Of als we na toestemming van jou overleggen met je huisarts, medisch specialist of andere GGZ instelling.

Vanaf 2022 wordt ieder kalenderjaar opnieuw je eigen risico aangesproken. Als een behandeling is gestart in 2021 en deze loopt door in 2022, dan betaal je in beide jaren het eigen risico.


Tarieven 2022

Diagnostiek

5 minuten € 34,96
15 minuten € 60,27
30 minuten € 100,06
45 minuten € 139,90
60 minuten € 160,61
75 minuten € 195,67
90 minuten € 239,95
120 minuten € 345,62

Behandeling

5 minuten € 27,44
15 minuten € 49,04
30 minuten € 83,72
45 minuten € 118,95
60 minuten € 141,28
75 minuten € 173,90
90 minuten € 212,46
120 minuten € 312,37

Intercollegiaal overleg

kort € 21,79
lang € 66,43

Voorwaarden verzekering
Als je de zorgverzekeraar (een deel van de factuur) wil laten betalen voor de behandeling, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet je 18 jaar of ouder te zijn. Ten tweede is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voordat je een afspraak met mij maakt. Deze verwijsbrief mag niet ouder dan 9 maanden oud zijn.
In deze verwijsbrief moeten verder een aantal zaken staan:
a. de persoonlijke AGB-code van de huisarts die je verwijst.
b. het gaat om een verwijzing naar de GBGGZ.
c. de (vermoede) DSM-5 diagnose waarvoor je wordt verwezen. De behandeling van sommige DSM-diagnosen (aanpassingsstoornis, levensfaseprobleem, relatieprobleem) wordt niet vergoed door de verzekeraar. Burnout / surmenage geldt verder niet als DSM-diagnose. Het is raadzaam de verwijsbrief hier van te voren op te controleren. 
Bekijk altijd je polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je verzekeraar. Bij een zogenaamde selectief- of budgetpolis is het verstandig om je polisvoorwaarden nog eens extra goed na te lezen. Het kan namelijk zijn dat deze polissen extra voorwaarden stellen.

Te laat afgezegde afspraken of no show
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden bij jou in rekening gebracht. Deze factuur kun je niet bij jouw zorgverzekering indienen. Ik reken voor gemiste of te laat geannuleerde afspraken een tarief van 60 euro. Bijvoorbeeld: je wil je afspraak op maandag om 10 uur afzeggen, dan dien je mij dit zondag voor 10 uur te laten weten. Je kunt me mailen, bellen of een bericht op mijn voicemail achterlaten. 

Zelf betalen
Wil je liever zelf betalen? Of kom je niet in aanmerking voor vergoeding omdat er geen diagose gesteld wordt/ kan worden? In dat geval betaal je € 114,41 per gesprek in 2021.